Correct layout of print files – explained quickly!

Pravilna priprava datotek (krajši opis)

Pri izdelavi dizajnov, morate upoštevati nekaj pomembnih pravil, katere nam omogočajo, da vam lahko natisnemo stvari tak,o kot želite.  Zato bi vas prosili, če boste upoštevali sledeče postavke za oblikovanje. Če bi slučajno še imeli težave pri oblikovanju, vam lahko naš servisni center pomaga.

1. Pravilna barvna lestvica: Pravilna barvna lestvica za vse tiskovine je CMYK. Prosimo vas, če nam NE pošiljate dizajnov v RGB barvah, kajti te mi avtomatsko pretvorimo v CMYK in takrat lahko pride do barvnega odstopanja.

2. Barvni profil: PrintCarrier.com uporablja sledeč barvni profil „ISO Coated v2 300%“. Da lahko dosežemo optimalen tisk, vas prosimo če vključite tale barvni profil v vaš dizajn. TUKAJ si ga lahko naložite na računalnik.

3. Barvna nasičenost:  Skupna barvna nasičenost (Cyan + Magenta + Yellow + Black) vaših datotek naj ne presega 300%. Pri večjem nanosu barve se lahko zgodi, da se ne posušijo pravilno in se potem zlepijo med seboj. Najmanjši nanos barv bi naj bil višji od 15%, drugače lahko barve izpadejo blede. Za izrazito črno barvo uporabite sledečo barvno kodo CMYK: 60 - 60 - 60 - 100.

4. Resolucija: Za optimalen tisk potrebujemo dizajne z resolucijo vsaj 300DPI. Za plakate jej zadovoljiva že resolucija 240DPI. Zastave, displeyi, beachflagi do 3 kvadratnih metrov zahtevajo resolucijo vsaj 150DPI; večje od 3 kvadratne metre pa je dovolj že 96DPI. Manjše resolucije od teh naštetih lahko privedejo do meglenega (nazobčanega) tiska.

5. Plasti (layers): Prosimo združite vse plasti z ozadjem.

6. Barvni kanali: Pri 4/4 ali 4/0  barvnem tisku potrebujemo 4 barvne kanale (C, M, Y, K). Pri enobarvnem tisku (1/0 = Sivine), je lahko prisoten samo 1 barvni kanal. Pri dvobarvnem tisku (2/0 = HKS-barva + črna) sta lahko prisotna samo 2 barvna kanala.

7. Formati datotek: Sprejemamo IZKLJUČNO PDF/X-1a in JPG datoteke:

PDF/X-1a: V PDF/X-1a morajo vse slike in pisave bit vključene v PDF ali pa spremenjene v krivulje. Prosojnosti niso dovoljene. Če ni v opisu izdelka drugače navedeno, priporočamo PDF/X-1a z vključenim barvnim profilom Farbprofil ISO Coated v2 300%.

JPG: Slikovna datoteka, katera s komprimiranjem izgublja na kakovosti tiska/prikaza. Če boste uporabili tole vrsto datoteke, izberite najmanjšo kompresijo oz. najboljšo kakovost, tako bo pol iztiskana kakovost na višku.

8. Obrez: Če ni v opisu izdelka drugače navedeno, morate h končnemu dizajnu (tistemu, kaj dobite vi v roke) dodati po 1mm na vsak rob za odrez (pri plakatih je to 3mm). Na koncu so vaši dizajni vedno večji od končnega formata izdelka.

Primer: če želite tiskat A6 letak, potem mora dizajn bit za 2mm večji od končnega formata (torej 1mm dodatka zgoraj, spodaj, levo in desno). V tem primeru je obrezan letak velikosti 105mm x 148mm, posledično morajo vaši dizajni bit 107mm x 150mm veliki.

Ta dodatek naj ne bo ostal kot beli rob ampak naj bo v barvi ozadja oz slika ozadja naj bo razvlečena čez celoto. Tako je potem obrez lep, brez beline.

9. Postavitev od roba: Da bi preprečili (delni) odrez pomembnih besedil oz. logotipov, morajo le ti bit vsaj 3mm oddaljeni od zunanjega roba (za plakate je to 5mm, za magazine/brošure pa 7mm).

10. Orientacija strani: Izjemno pomembno je, da oblikujete dizajne v pravilni postavitvi, le potem so lahko končne tiskovine takšne, kot ste jih želeli. Namreč če orientacija strani ni pravilna, se lahko zgodi, da bodo nekatere strani na glavo postavljene.

To se ne nanaša samo na zgibanke, ampak tudi za neprepognjene tiskovine. Kajti tudi pri letakih ali vizitkah se lahko zgodi, da je druga stran na glavo obrnjena in to potem ni v redu.
Ihr Browser ist leider veraltet, oder sie haben Javascript deaktiviert!

Um die bestmögliche Darstellung unserer Seiten zu gewähren, empfehlen wir Ihnen ein Updates Ihres Internet-Browsers durchzuführen. Oder Javascript zu aktivieren.